Dan inovacija 2023

Učestvovali smo na konferenciji “Innovation Day 2023” gde se razgovaralo o energetskoj efikasnosti i održivosti

Innovation Day 2023

Schneider Electric, vodeći stručnjak za energetsku efikasnost i održivost, organizovao je konferenciju “Innovation Day 2023” da bi se naglasila važnost održivosti i energetske efikasnosti. Konferencija je obuhvatila seriju govora i panel diskusija o najnovijim trendovima i inovacijama u oblasti energije i održivih izvora energije.

Kao panelista, Elektrovat je učestvovao na konferenciji da bi predstavio rešenja za energetski efikasne zgrade i primere njihove primene u Srbiji i regionu. Naš vodeći softverski inženjer Miloš Stanković kao predstavnik Elektrovata na konferenciji je govorio o rešenjima za tretmane otpadnih voda, gde je kroz razna softverska i hardverska rešenja objasnio bitnost i benefite korišćenja sistema automatizacije i sistema za proizvodnja električne energije uz pomoć biogasa i obnovljivih izvora.

Innovation Day 2023

Konferencija je okupila različite stručnjake i zainteresovane strane u poslovnom, javnom i potrošačkom sektoru da bi se razgovaralo o načinima pozitivnog uticaja na promene ka održivosti i energetskoj efikasnosti.

Prema Kseniji Karić, direktorki Schneider Electric za Srbiju i Crnu Goru: „Dostigli smo prekretnicu u kojoj kompanije, proizvođači i integratori moraju proći kroz promene jer tradicionalne veštine i modeli više nisu u mogućnosti da odgovore na energetske izazove današnjice.”

Martin Feder, direktor rešenja za zgrade i objekte u evropskoj regiji u Schneider Electric-u, naglasio je da tehnologija za pametne zgrade može smanjiti potrošnju energije održavajući prijatno, zdravo i produktivno okruženje za korisnike.

Innovation Day 2023

Učešće Elektrovata na konferenciji demonstrira naš angažman ka održivosti i energetskoj efikasnosti.

Sveukupno, konferencija Dan inovacija 2023 bila je važna prilika da se razgovara o održivim rešenjima i stvori put ka energetski efikasnijoj budućnosti.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

HOW CAN WE HELP?

Do you need assistance with some project of yours, or you simply want to explore your options… don’t hesitate!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm