Ko smo mi:

Elektrovat D.O.O., Sedište u Beogradu, Srbija

Adresa: Šumatovačka 124/6, 11000 Beograd, Srbija

Tel. +381 (0) 11 3985-233

Fax. +381(0)11 408-3319 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti (data protection officer) je, Ivana Vranić

Adresa: Šumatovačka 124/6, 11000 Beograd

mail: ivana.vranic@elektrovat.net

broj tel.: +381 64 840 30 51

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Elektrovat D.O.O. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
E-mail adresa
Ime i prezime
Broj Telefona
IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov:

Elektrovat D.O.O. koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Pružanje osnovnih usluga
 • Korisnička podrška
 • Komunikacija sa korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga
 • Druge svrhe: unapređenje usluga

Elektrovat D.O.O. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Legitimni interes
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku.
 • Legitimni interes za obradu podataka je: Slanje zahtjeva za ponudu.

Korisnici podataka

Lični podaci prikupljeni u sledeće svrhe i koristeći sledeće usluge:

Analitika:

Google analize
Lični podaci: Tracker; Podaci o upotrebi

Prikazivanje sadržaja sa spoljnih platformi:

Font Avesome

Lični podaci: Podaci o upotrebi

Google fontovi

Lični podaci: Podaci o upotrebi; podaci navedeni u politici privatnosti

Upravljanje oznakama

Google menadžer oznaka
Lični podaci: Tracker

Zaštita podataka

Elektrovat D.O.O. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita
 • Sistem privilegija i rola

Elektrovat D.O.O. čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 30 dana

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Elektrovat D.O.O. ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Elektrovat D.O.O. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Elektrovat D.O.O. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Elektrovat D.O.O. na sledeće načine:
Email, Telefon / info@elektrovat.net / +381 032 557 43 01

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.