Vetro turbine

Vetroturbina je uređaj koji pretvara kinetičku energiju vetra u električnu energiju.

wind turbines

Vetro turbinekoriste propelere za prikupljanje kinetičke energije vjetra. Vetar duva preko propelera, stvarajući podizanje vazduha preko propelera (slično dejstvu na krilima aviona), uzrokujući da se propeleri okreću. Propeleri su povezani sa pogonskim vratilom, koje okreće električni generator, koji zatim proizvodi (stvara) energiju.

wind turbines

Vrste vetro turbina

Većina vetro turbina spada u dva osnovna tipa:

Turbina sa horizontalnom osovinom

Mnogi ljudi zamišljaju vetro turbine sa horizontalnom osovinom kada razmišljaju o vetrogeneratorima.
Obično imaju tri propelera i rade „uz vetar“, sa turbinom koja se okreće na vrhu tornja tako da su propeleri usmereni prema vetru.

Turbina sa vertikalnom osovinom

Vetrogeneratori sa vertikalnom osovinom dostupni su u različitim oblicima i veličinama, uključujući Darrieus tip u stilu jajeta, nazvan po svom francuskom tvorcu.
Ove turbine su svesmerne, što znači da ih nije potrebno pomerati da bi bile usmerene na vetar da bi funkcionisale.

wind turbines

Primene vetroturbina

Savremene vetro turbinemogu se kategorisati prema mestu gde su instalirane i kako su povezane sa mrežom:

Kopnene

Vetro turbine na kopnu su veličine od 100 kilovata do nekoliko megavata.

Veće turbine na vetar su jeftinije i spojene su zajedno da formiraju vetroelektrane koje snabdevaju električnu mrežu velikom količinom električne energije.

Vetrogeneratori na moru

Vetrogeneratori na moru često su ogromni, čak često viši od 100m.

Oni nemaju iste transportne probleme kao kopnene vetro turbine jer se velike komponente mogu isporučivati morem, brodovima umesto transporta putevima.

Ove turbine mogu sakupljati jake okeanske vetrove i stvarati ogromne količine električne energije.

Distribuirani vetar

Kada se vetrogeneratori bilo koje veličine postavljaju na „potrošačku“ stranu električnog brojila, ili blizu lokacije na kojoj će se koristiti energija koju stvaraju, nazivaju se „distribuirani vetar“.

Mnoge turbine koje se koriste za ove svrhe su manji vetrogeneratori. Pojedinačne male vetro turbine (manje od 100 kilovata) se generalno koriste za domaće, poljoprivredne i male komercijalne i industrijske svrhe.

Male turbine mogu se koristiti u hibridnim energetskim sistemima sa drugim distributivnim izvorima energije, kao što su mikromreže koje pokreću dizel generatori, baterije i fotonaponski sistemi.

Ovi sistemi su poznati kao hibridni sistemi vetra i obično se koriste u udaljenim okruženjima van mreže (gde veza sa komunalnom mrežom nije dostupna).

wind turbines

Stanje proizvodnje energije vetra u Srbiji:

Srbija je nedavno usvojila zakon o obnovljivoj energijii trenutno radi na sveobuhvatnim pravilima koja bi otvorila put za aukcije specifične za tehnologiju za vetar i solarne fotonaponske sisteme na kopnu koristeći CfD model.

Konferencija se fokusirala na nove zakone, vreme i količinu aukcija – kao i na ogroman potencijal vetra u Srbiji i drugde u jugoistočnoj Evropi.

Srbija trenutno poseduje 374 MV kapaciteta vetra na kopnu, ali ima prostora za znatno više. Energija vetra ima potencijal da igra ključnu ulogu u budućem energetskom sistemu Srbije, istovremeno obezbeđujući privredni rast i otvaranje novih radnih mesta.

Očekuje se da će se srpski kapacitet vetra značajno povećati u narednim godinama kao rezultat novog zakona o obnovljivoj energiji u zemlji. Deo zasluga pripada i vladi koja namerava da održi dvostrane aukcije CFD-a, što će smanjiti troškove i vladi i društvu.

Proširenje popularnosti energije vetra takođe može ponuditi značajan podsticaj ekonomiji Zapadnog Balkana. Svaka nova vetro turbinana kopnu podignuta u Evropi sada stvara 7 miliona evra ekonomske aktivnosti, od kojih se većina dešava u zemlji u kojoj se nalaze pomenute.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

HOW CAN WE HELP?

Do you need assistance with some project of yours, or you simply want to explore your options… don’t hesitate!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm