Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

U potpunosti smo predani održavanju i unapređivanju uspostavljenih sistema upravljanja i samoproklamovane politike Integrisanog Menadžment Sistema koja obuhvata politiku kvaliteta, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, energetsku i politiku bezbednost informacija.

Svakodnevnim konkretnim aktivnostima u svim sferama našeg poslovanja činimo da iza dobijenih sertifikata stoje procedure i mehanizmi koji čine sve naše delatnosti uređenim i jednostavnim, čime celu našu kompaniju činimo efikasnijom, uspešnijom i profitabilnijom. Od naših klijenata i partnera neprestano dobijamo priznanja i potvrde svega navedenog što nas hrabri i govori nam da smo na pravom putu.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!