Mehanička grana koja se bavi pre svega energijom i njenim transformacijama.