Elektrovat poseduje višegodišnje iskustvo u izvođenju elektro radova iz sledećih oblasti:

  • Izgradnja transformatorskih stanica zaključno sa 35kV naponskim nivoom.
  • izvođenje elektroenergetskih instalacija u industrijskim objektima i objektima različitih namena.
  • automatizacija i upravljanje proizvodnim sistemima,.
  • NN postrojenja i razvodni ormani.
  • Merenje i ispitivanje kvaliteta elektroenergetskih instalacija.

Za delatnost elektro radova Elektrovat poseduje odgovarajuće licence za izvođenje elektroenergetskih instalacija, a izvođenje radova u svemu je uređeno prema Sistemu upravaljanja kvalitetom SRPS ISO 9001:2008, Sistemu upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2008 i Sistemu upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2005.

Naša kompanija izvodi elektro radove u sledećim granama privrede:

Elektroprivreda

Izgradili smo veliki broj industrijskih i distributivnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV/kV i stotine kilometara SN i NN vazdušnih i kablovskih vodova. Prilikom izvođenja radova izvršili smo implementaciju srednjenaponskih postrojenja i opreme izrađene u SF6 tehnici, srednjenaponskih vakuumskih prekidača i kontaktora, kao i veliki broj srednjenaponskih vazdušnih postrojenja. Montirali smo i izuzetno respektabilan broj niskonaponskih razvodnih postrojenja u koje smo ugradili rasklopnu opremu najvišeg tehnološkog nivoa, kao i najsofisticiranije mikroprocesorske zaštite;

Vodoprivreda

Izgradili smo sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, drenažne sisteme, crpne stanice, vodozahvate i dr.

Papirna industrija

Izvedene su opšte i tehnološke instalacije u fabrici papira po sistemu „ključ u ruke“.

Duvanska industrija

Isporučili smo veliki broj razvodnih ormana za EMP i CSNU za fabrike duvana,

Hemijska industrija

Isporučili smo veliki broj razvodnih ormana za EMP i dr.

Prehrambena industrija

Izgradili smo opšte i tehnološke instalacije, kao i ormane automatike i EMP u fabrikama konditorskih proizvoda, za preradu ribe, mlinove, hladnjače i dr.

Industrija građevinskog materijala

Izgradili smo automatsku linijiu za proizvodnju svih vrsta betona, razvodne ormane EMP, i tehnološke elektro instalacije i dr.

Objekti različitih namena

Prilikom pružanja usluge elektro radova izgradili smo kompletne elektroinstalacije za megamarkete, poslovne objekte, televizije, filmski grad, banke i njihove filijale, i dr. U dosadašnjim projektima Elektrovat je prevashodno postao prepoznatljiv po ljudskim resursima. Praksa naše firme da se upošljavaju visoko obrazovani i mladi kadrovi koji imaju prilike da u Elektrovatu steknu značajno iskustvo u različitim oblastima elektroenergetike, i da se kvalitetno formiraju i usavršavaju, danas se pokazala kao više nego opravdana. Možemo reći da naša kompanija u ovom trenutku može da kvalitetno i stručno izvodi radove na više velikih i kompleksnih projekata što garantuje tim od 18 inženjera.

Stručnost naših odgovornih izvođača radova i montažerskih ekipa sa podrškom projektanata omogućava da će sve nedoslednosti projekta ili izmene u zahtevima Investitora biti u hodu prevaziđene sa savremenim tehničkim rešenjima i ispoštovanim rokovima.

Vodeći se uslovima na tržištu izgradili smo mrežu od 14 kooperanskih firmi elektro, mašinske i bravarske struke, sa kojima imamo godišnje ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji i na osnovu toga stalno ili povremeno angažovanje. Ispunjavajući sve uslove kao i naši zaposleni u smislu profesionalnosti i kvaliteta izvedenih radova, uniformnosti, ispunjavanju obaveza po pitanju bezbednosti na radu, pod vođstvom naših stručnjaka, kooperantske firme mogu uvećati ljudski potencijal Elektrovata pri realizaciji većih poslova i do preko 100 zaposlenih.

Preduzeće Elektrovat u svom vlasništvu ima svu neophodnu mehanizaciju i opremu za izvođenje najsloženijih vrsta radova – kamione i kombi vozila za prevoz robe i radnika, dizalice, pokretne platforme, terenska vozila, agregate kontejnerskog tipa i gradilišne kontejnere kao i sofisticirani uređaje za analizu elektroenergetske mreže i izvođenje testova u termovizijskom snimanju stanja električne opreme, alate za ispitivanje kvaliteta izolacije do 25kV i druge.

Sve usluge Elektrovat vrši u skladu sa važećim standardima, propisima i tehničkim preporukama. Naše preduzeće izvodi radove isključivo opremom renomiranih proizvođača sa obezbeđenom atestnom dokumentacijom, a implementaciju iste vrše naši kvalifikovani i obučeni stručnjaci na osnovu preporuka proizvođača.

Izraženo zadovoljstvo klijenata našim izvedenim radovima poput, kao i referenc lista izvedenih radova najbolji su pokazatelj zašto je Elektrovat jedna od najznačajnih firmi u ovoj delatnosti na tržištu Srbije.