Zamena postojećeg transformatora sa ESF u TENT A

Kupac: Energoprojekt oprema a.d Beograd

Investitor: JP EPS, Ogranak TENT Beograd, OJ: TENT A

TENT A

Najveća termoelektrana u Srbiji, sa šest blokova ukupne instalisane snage 1.650 MW.

Izgrađena na desnoj obali Save, nadomak Obrenovca, najveći je pojedinačni proizvođač električne energije u srpskom elektroenergetskom sistemu. Prosečno proizvodi više od 8 milijardi kilovatsati godišnje.

Njen prvi blok, 210 MW, pušten je u rad 7. marta 1970. godine (datum koji se danas obeležava kao Dan TENT doo). Šest meseci kasnije pridružen mu je blok A2, iste snage. Bili su to, tada, najekonomičniji blokovi. Gradnja je nastavljena nakon pet godina, pa je elektroprivreda Srbije do kraja 1979. osnažena s još četiri bloka od 308,5 MW, a TENT A dostigao snagu najvećeg energetskog objekta u zemlji. Ugrađena oprema bila je poslednja reč tehnike. Visokostručni kadar za rad na njoj pristigao je iz drugih elektrana, ali je uporedo obučavan, i to intenzivno, veliki broj mladih stručnjaka. Tako, ova termoelektrana je danas i značajan kadrovski rasadnik u oblasti termoenergetike.

Tokom realizacije projekta zamene postojećeg transformatora sa ESF je izvršeno sledeće:

  • Demontaža postojećeg transformatora ESF u TENT A;

  • Rutinsko testiranje novog transformatora od strane proizvođača, prema standardu IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-11;

  • Isporuka i montaža novog suvog energetskog transformatora ISOCAST, napravljenog prema IEC 60076-1 / IEC 60076-11 6,3±2×2,5%/0,4 kV, 2,5MVA;

  • Povezivanje novog transformatora na postojeći sistem sabirnica i povezivanje zaštite novog transformatora na postojeći NN blok ;

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm