Elektro radovi za preduzeće papira Drenik ND u Beogradu

Ugradnja trafo stanica i instalacija rasklopnih postrojenja

Drenik ND je proizvođač papirne konfekcije sa sedištem u Beogradu. Kompanija broji više od 700 zaposlenih i ima dva proizvodna pogona, jedan u Beogradu, a drugi Drenik Hungary Kft. u mađarskom gradu Solnoku (Szolnok). Najpoznatiji brend firme Drenik ND je Perfex, robna marka koja je lider na tržištu u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Kompanija Drenik ND jedan je od najvećih obrađivača celuloze u Jugoistočnoj Evropi. Osim proizvodnje i razvoja brenda Perfex, fabrika takođe proizvodi privatne marke proizvoda za renomirane velike trgovačke lance u Jugoistočnoj Evropi.

Tokom izvođenja elektro radova mi iz Elektrovata smo izvršili sledeće:

Ugradnja:

    • Trafo stanice TS 35/10kV 2x8MVA
    • Trafo stanice TS 10/0,4kV 3x2500kVA – Objekat PM3 Beograd

Izgradnja, isporuka i montaža:

    • Rasklopna postrojenja za NN razvodnu ploču
    • tri ormara za kompenzaciju reaktivne snage (1360 + 2k860) kVAr sa izvođenjem kablova za napajanje

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

HOW CAN WE HELP?

Do you need assistance with some project of yours, or you simply want to explore your options… don’t hesitate!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm