Sistem “Pametni Grad”

Elektrovat DOO, u saradnji sa Makedonskim Telekomom AD – Skoplje, izvršio je radove izgradnje sistema “Pametnog Grada” koji se sastoji iz ugradnje “Smart meteo” rešenja, kao i ugradnje energetski efikasnog led uličnog osvetljenja i sistema koji omogućava kontrolu i prikupljanje podataka od gore navedenih sistema.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Projekat sistema “Pametnog Grada” je izveden u sledećim opštinama Češinovo-Obleševo, Makedonska-Kamenica i Vasilevo.

Nakon ugradnje novih svetiljki, Makedonski Telekom AD – Skoplje i Elektrovat DOO izvršili su proračun nove referentne snage i potrošnje prema međunarodnom standardu za merenje i verifikaciju ušteda IPMVP, opcija A i u skladu sa referentnim zahtevima iz dokumentacije za nabavku.

Ukupna instalirana snaga nakon primene nove opreme nova je referentna snaga.

Sistem ulične rasvete radi 4.252 sata godišnje, odnosno u proseku 11,65 sati dnevno.

Za pomenute proračune izvršena su tipična merenja električne snage pojedinačnih svetiljki i izvršeno je merenje nivoa osvetljenosti kao potvrda traženih specifikacija na 4 pojedinačne lokacije u svim opštinama za svaku vrstu ugrađenih svetiljki iz dokumentacije o nabavci.

Merenja su izvršena od strane tehničko kvalifikovanog osoblje iz pravnog lica „Tehnička bezbednost – BMV“ u prisustvu predstavnika opštine i ESCO.

Ova standardna merenja su imala za cilj da potvrde električnu snagu ugrađenih svetiljki prema ponudi i zahtevima iz dokumentacije za nabavku, a samim tim i da potvrde obračun ostvarene uštede.

Projekat je urađen prema najvišim ESCO (Energi Saving Company) standardima i dolazi sa garancijom od 5,5 do 6 godina na povrat ulaganja kroz uštede.

Za primer, u opštini Makedonska-Kamenica imamo sledeće uštede:

  • Garantovana ušteda novog rekonstruisanog sistema javnog osvetljenja, biće postignuta u angažovanoj snazi od 141,80 kW ili uštedi od 83,32% a u godišnjoj potrošnji električne energije postići će se ušteda energije od 661.838,00 kWh / godišnje ili 87,10%.
  • Ukupne godišnje referentne uštede koje će se postići rekonstrukcijom sistema javnog osvetljenja su 4.886.711,06 denara (79,310.25 Eur) godišnje sa uračunatim PDV-om od 18%, odnosno 4.141.280,56 denara (67,212.09 Eur) godišnje bez PDV-a od 18% ili 88,37%.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

HOW CAN WE HELP?

Do you need assistance with some project of yours, or you simply want to explore your options… don’t hesitate!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm