Rekonstrukcija trafo stanice 35/10kV 2k4MVA

Generalni izvođač radova: Elektrovat doo Žabljak

Investitor: Magma, Podgorica

Tokom realizacije projekata izvršeno je sledeće:

  • Izrada projektne dokumentacije;

  • Isporuka i ugradnja zaštitnih relea za SN opremu;

  • Reparacija starih SN ćelija, farbanje , zamena strujnih i naponskih transformatora i oštećene opreme;

  • Isporuka, izrada, ugradnja ormana sopstvene potrošnje;

  • Zamena kablovskih međuveza TRAFO ćelija – Trafoi;

  • Montaža, povezivanje i puštanje u rad Transformatora 4MVA;

Održavanje trafo stanice je redovan proces pregleda i, ako je potrebno, popravljanja i zamjene svih rasklopnih uređaja, zgrada i pomoćne opreme u postrojenjima trafostanice. Održavanje trafo stanica, u svom najosnovnijem obliku, su rutinski preventivni pregledi i aktivnosti koje se obavljaju radi održavanja trafo stanica u odličnom radnom stanju. Ova procedura se generalno sastoji od niza strogih vizuelnih i fizičkih pregleda i aktivnosti sprovedenih u skladu sa unapred utvrđenim rasporedom. Zamena opreme je normalna procedura koja se izvodi samo kada se otkrije habanje, oštećenje ili loše funkcionisanje.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

HOW CAN WE HELP?

Do you need assistance with some project of yours, or you simply want to explore your options… don’t hesitate!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm