Rekonstrukcija Trafostanice 35/10kV, 2X 8MVA

Generalni izvođač radova: Elektrovat doo Beograd

Investitor: Cooper tires, Kruševac

Tokom realizacije projekata izvršeno sledeće:

  • Demontaža stare opreme, 35kV i 10kV , SN ćelije, ormana opšte potrošnje;

  • Izrada novih kablovskih kanala, postolja za Trafo 8MVA, zaštitne ograde;

  • Isporuka, ugradnja i puštanje u rad novog SM6 postrojenja, 6 ćelija 35kV+17 ćelija 10kV;

  • Isporuka i ugradnja ormana opšte potrošnje;

  • Zamena baterija i ispravljača 110VDC, za formiranje komandnog napona;

  • Isporuka, ugradnja i puštanje u rad relejne zaštite;

  • Zamena priključnog kabla;

  • Iskop kablovskih rovova, polaganje i povezivanje kablova;

  • Izrada projekta za izvođenje ,PZI, i projekta izvedenog objekta, PIO

Održavanje trafo stanice je redovan proces pregleda i, ako je potrebno, popravljanja i zamjene svih rasklopnih uređaja, zgrada i pomoćne opreme u postrojenjima trafostanice. Održavanje trafo stanica, u svom najosnovnijem obliku, su rutinski preventivni pregledi i aktivnosti koje se obavljaju radi održavanja trafo stanica u odličnom radnom stanju. Ova procedura se generalno sastoji od niza strogih vizuelnih i fizičkih pregleda i aktivnosti sprovedenih u skladu sa unapred utvrđenim rasporedom. Zamena opreme je normalna procedura koja se izvodi samo kada se otkrije habanje, oštećenje ili loše funkcionisanje.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

HOW CAN WE HELP?

Do you need assistance with some project of yours, or you simply want to explore your options… don’t hesitate!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm