Rekonstrukcija glavnih razvoda i podrazvoda 0,4kV blokova B1 i B2

Investitor i krajnji korisnik: JP EPS, Ogranak TENT Beograd, OJ: TENT B

TENT A

Nalazi se na desnoj obali Save, 50 kilometara zapadno od Beograda i 17 uzvodno od kompleksa TENT A. Ima dve najveće energetske jedinice u Srbiji, snage od po 620 MW, koje su u pogonu od 1983, odnosno 1985.

Prve studije o izboru lokacije i izgradnji urađene su 1972-1974. Odluku o realizaciji donelo Združeno elektroprivredno preduzeće „Beograd“ početkom 1975, a sredstva za izgradnju su obezbeđena 1976. Usledili su projektovanje i nabavka opreme za prva dva bloka. Građevinski radovi počeli su u proleće 1978, montaža čelične konstrukcije prvog bloka godinu dana kasnije, a drugog bloka 1982. Za tadašnje prilike, bio je to fantastičan poduhvat u evropskim razmerama.

U dosadašnjem radu blokovi TENT B postavili su gotovo sve rekorde u proizvodnji, dužini neprekidnog rada, satnom iskorišćenju, osnovnim pokazateljima efikasnosti i ekonomičnosti eksploatacije.

Rekonstrukcija glavnih razvoda i podrazvoda 0,4kV započeta je u 2016. godini u jednoj od najvećih termoelektrana u našoj zemlji, TENT B. Obim rekonstrukcije obuhvata izradu, isporuku i ugradnju kasetnih postrojenja glavnih razvoda i rekonstrukciju i zamenu prekidača u podrazvodima blokova B1 i B2.

Tokom realizacije projekta završene su sledeće akcije:

  • izrada projekta za izvođenje;

  • Demontaža postojećih NN razvoda i podrazvoda na blokovima B1 i B2;

  • Izrada, isporuka i montaža novih razvodnih kasentih postrojenja NN razvoda 0,4kV bloka B1 i B2, prema IEC 61439-1&2 standardu;

  • Rekonstrukcija i zamena glavnih dovodnih prekidača u podrazvodima;

  • Povezivanje postrojenja sa postojećim potrošačima, kao i na sistem DCS-a;

  • Testiranje veza ka DCS sistemu i puštanje u rad;

  • Izrada projekta izvedenog objekta.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm