Elektrovat izvršio radove na rekonstrukciji elektrostatičkog filtera u Rafineriji nafte u Pančevu

Radove smo izvršili u saradnji sa kompanijama Haldor Topsoe i GEA.

Elektrovat izvršio radove na rekonstrukciji elektrostatičkog filtera u Rafineriji nafte u Pančevu

Elektrovat je u sklopu svojih usluga izvršio izvođenje radova na rekonstrukciji elektrostatičkog filtera pb – 4701 u Rafineriji nafte u Pančevu.

Jedna od najsavremenijih rafinerija u ovom delu Evrope, sa maksimalnim projektovanim kapacitetom od 4,8 miliona tona godišnje. Od 2009. godine u modernizaciju postrojenja u Pančevu uloženo je više od 800 miliona evra.

Rafinerija nafte Pančevo proizvodi: motorna goriva Evro-5 standarda, avio-gorivo, tečni naftni gas, sirovine za petrohemijsku industriju, ulje za loženje, bitumene i ostale naftne derivate.. Svojim proizvodima NIS snabdeva Srbiju i zemlje regiona.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm