Elektrovat je učestvovao u projektovanju i izvođenju radova na postrojenju za preradu otpadnih voda Tivat – Kotor, Crna Gora

Elektrovat je izradio projektnu dokumentaciju, isporučio i ugradio opremu i pustio Postrojenje za Preradu Otpadnih Voda  u rad.

U saradnji sa glavnim izvođačem radova WTE Wassertechnik GmbH, Elektrovat je za Postrojenje za Preradu Otpadnih Voda Tivat – Kotor projektovao i izveo sledeće stavke:

  • Izgradnja trafostanice MBTS 10/0,4kV 2x1000kVA.

  • Izrada isporuka i ugradnja četiri razvodna postrojenja EMP i ormana PLC-a.

  • Isporuka i ugradnja dva dizel generatora, montaža instrumentacije, izrada instalacija elektromotornog pogona.

  • Izrada aplikativnog softvera za PLC kontrolere, izrada SCADA aplikativnog softvera, pustanje sistema u automatski rad.

  • Prebacivanje sistema u automatski režim rada.

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm