Izgradnja trafo stanice za ElektroprivreduCrne Gore (EPCG)

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je nacionalna elektroenergetska kompanija osnovana odlukom o transformaciji JEP „Elektroprivreda Crne Gore“ Nikšić br.1001-2772/1 od 16.10.1998. godine radi obavljanja privredne djelatnosti, odnosno proizvodnje i snadbevanja električnom energijom.

Lider u privrednom razvoju Crne Gore, konkurentna na evropskom tržištu i aktivni učesnik u novim tržišnim izazovima kroz ulaganje u ljude, zelenu energiju, nove tehnologije i kapacitete, održavanje i optimalno korišćenje resursa i digitalnu transformaciju kompanije.

Obim posla koji je obavio naš stručni tim:

  • Ugradnja:
    • Instalacija opreme u TS Škaljari 35/10kV 2×12,5MVA.
    • Dva transformatora 12,5MVA, 35/10kV; razvodnog 35kV postrojenja tipa F400, izvlačivog METAL-CLAD – Schneider Electric (10 ćelija).
    • razvodnog 10kV postrojenja tipa tipa MC SET 4, izvlačivog METAL-CLAD – Schneider Electric (26 ćelija).
  • Parametrizacija mikroprocesorskih zaštita na 35kV postrojenju ( 9 kom) i 10kV postrojenju (23kom).
  • Montaža i puštanje u rad ormana staničnog računara sa SCADA upravljačkim i nadzornim sistemom.
  • Izrada opštih instalacija jake i slabe struje trafo stanice

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

HOW CAN WE HELP?

Do you need assistance with some project of yours, or you simply want to explore your options… don’t hesitate!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm