Fotonaponska elektrana na krovu poslovno-proizvodnog objekta kompanije Stetex doo, u Arilju

Porodična firma Stetex d.o.o osnovana je 1992 god. sa sedištem u Arilju na adresi Stevana Čolovića bb. glavna delatnost firme je proizvodnja i prodaja nameštaja.

Tim Elektrovata je završio prvu od ukupno dve faze vezane za izgradnju fotonaponskih panela i elektrane za firmu Stetex.

Energija se predaje u distributivnu mrežu putem postojeće infrastrukture, u skladu sa:

 „Uredbom o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača“ („Službeni glasnik RS“ br. 83/2021).

Fotonaponska elektrana je izgrađena na jugozapadnoj (azimuth 63,1°) strani starog proizvodnog objekta, sa nagibom od 12°.

Prema projektu planirano je  izvođenje fotonaponske elektrane u dve faze:

  • I FAZA – ugradnja 50 kW instalisane snage FN elektrane,

  • II FAZA – ugradnja preostalih 350 kW instalisane snage FN elektrane

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm