Elektroenergetske instalacije poslovno-prodajnog prostora Emmezeta Preljina

Elektroenergetske instalacije poslovno-prodajnog prostora Emmezeta Preljina

Tokom realizacije projekata izvršeno sledeće:

  • Izrada IDP , PZI, PIO za potrebe pribavljanja potrebne dokumentacije;

  • Projektovanje, isporuka, ugradnja i puštanje u rad elektroenergetskih instalacija mreža-ups-agregat;

  • Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad ormana energetike;

  • Ispitivanje kompletne instalacije i izdavanje atestne dokumentacije;

  • Isporuka i ugradnja kablovskih trasa;

  • Isporuka, ugradnja i povezivanje kablova;

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm