Dekorativno osvetljenje mosta Vrla auto-puta E75, Vladičin Han – Srbija

Kupac: Azvi Rubau

Investitor: Koridori Srbije d. o. o.

Dekorativno osvetljenje mosta Vrla auto-puta E75, Vladičin Han – Srbija

Most Vrla je deo Koridora 10; nalazi se na deonici Caričina dolina – Vladičin Han, km 885+772,79 – km 900+100,81 i dugačak je 644, 4 metra. Na mostu Vrla izvršen je osvetljaj stubova vertikalno naniže, kapitela stubova i bočne kolovozne trake. Stubovi su osvetljeni vertikalno nadole. Kolovoz je osvetljen na levoj i desnoj spoljnoj strani.

Za dekorativno osvetljenje mosta korišćene su svetiljke tipa:

  • Color Reach;

  • Color Graze MX4;

  • Archipoint;

Adresiranje svetiljki je izvršeno nakon završetka instalacija i postoji trinaest različitih scenarija dekorativnog osvetljenja samog mosta.

Dekorativno osvetljenje ovakvog koncepta je implementirano prvi put na objektu ovakve vrste u republici Srbiji.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm