Rekonstrukcija trafo stanice za drvoprerađivačko preduzeće Vektra Jakić

Kompanija se nalazi u Pljevljima gradu na severu Crne Gore, smještena na površini od 1346 km2 u regionu bogatim šumama. Privatizovana je 2007. godine i u 100 % je privatnom vlasništvu kompanije Vektra Montenegro.

Fabrički kompleks je smešten na prostoru od cca 17 ha (hektara), na samom ulazu u grad. Namena Kompanije je eksploatacija, uzgoj i prerada drvnih sortimenata. Kompanija sa Vladom Republike Crne Gore ima Ugovor o eksploataciji šumskog bogatstva na period od 30 godina. Raspoloživi godišnji etat je 140 000 m3 bruto drvne mase, raspoređene na 13 gazdinskih jedinica koje zauzimaju ukupnu površinu od 58 932,94 ha (hektra).

Tokom ovog projekta, tim Elektrovata je uradio sledeće:

  • Izgradnja rasklopnih postrojenja i isporuka NN razvodnih ormara (3 kom)
  • Rekonstrukcija transformatorske stanice 35/10kV 2x4MVA
transformer station reconstruction - vektra jakic / rekonstrukcija trafo stanice - vektra jakictransformer station reconstruction - vektra jakic / rekonstrukcija trafo stanice - vektra jakic

Održavanje trafo stanice je redovan proces pregleda i, ako je potrebno, popravljanja i zamjene svih rasklopnih uređaja, zgrada i pomoćne opreme u postrojenjima trafostanice. Održavanje trafo stanica, u svom najosnovnijem obliku, su rutinski preventivni pregledi i aktivnosti koje se obavljaju radi održavanja trafo stanica u odličnom radnom stanju. Ova procedura se generalno sastoji od niza strogih vizuelnih i fizičkih pregleda i aktivnosti sprovedenih u skladu sa unapred utvrđenim rasporedom. Zamena opreme je normalna procedura koja se izvodi samo kada se otkrije habanje, oštećenje ili loše funkcionisanje.

transformer station reconstruction - vektra jakic / rekonstrukcija trafo stanice - vektra jakictransformer station reconstruction - vektra jakic / rekonstrukcija trafo stanice - vektra jakic

Elektrovat ima preko 30 godina iskustva, a naš tim ima dugu listu uspešno izvedenih operacija iz oblasti elektro radova.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

HOW CAN WE HELP?

Do you need assistance with some project of yours, or you simply want to explore your options… don’t hesitate!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm