Rekonstrukcija trafostanice

Rekonstrukcija trafostanice 10/0,4 kV u poslovno-proizvodnom kompleksu firme Vorwerk Autotec Serbia d.o.o., ogranak Čačak

Vorwerk Autotec Serbia d.o.o. su jedni od  vodeći proizvođači sistema za motorna vozila.

Vorwerk Drivetec proizvodi visoko kvalitetne sklopove i komponente sistema za putnička motorna vozila i namenska vozila.

Fabrika u Čačku je izgrađena po najvišim internacionalnim standardima. U visoko modernoj proizvodnji na 40.000 kvadratnih metara proizvodne površine koriste se proizvodni postupci koji se orijentišu prema budućim tehnologijama kao što su kompjuterski upravljane mašine.

Tokom rekonstrukcije trafostanice izvršeni su sledeći radovi:

  • Ugradjen je novi trofazni suvi energetski transformator namenjen za unutrašnju montažu, nazivnog napona: 10±2×2,5% kV / 0,42 kV, snage 1×2500 kVA koji je proizveden po IEC 60076

  • Novi NN blok formiran od tri međusobno spojena razvodna ormana.
  • Ugradnja dva postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije
  • Prepovezivanje postojećih napojnih kablova iz vodne ćelije postojećeg srednjenaponskog postrojenja, u novu vodnu ćeliju.
  • Ugradnja kablovskih međuveza između zaštitnih izvodnih prekidača kompenzacije postrojenja i odgovarajućih teretnih rastavljača pripadajućih postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije.

  • Ugradnja kablovskih međuveza za ostvarivanje signalnih i  komandnih interkonekcija između novoinstaliranih niskonaponskih, srednjenaponskih i postrojenja za kompenzaciju.

  • Uzemljenje i gromobranska instalacija trafostanice.
  • Žaštita energetskog transformatora.
  • Zaštita 0.4 kV voda i šinskog razvoda.

  • Zaštita od požara.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm