Rekonstrukcija elektrofiltera Termoelektrane „Nikola Tesla“, blok A4

Kupac: TENT A, KO Urovci, 11500 Obrenovac

Investitor i krajnji korisnik: JP EPS, Ogranak TENT Beograd,

Tokom realizacije rekonstrukcije elektrofiltera biće izvršeno sledeće:

  • Rekonstrukcija elektrofilterskog postrojenja ima za cilј povećanje efikasnosti otprašivanja elektrostatičkih filtera i svođenje smisije prašine na nivo ispod 50 mg/Nm3.

  • U okviru tehničke dokumentacije izrađen je CFD model numeričke simulacije strujanja nestišlјivog fluida u kanalu dimnog gasa ispred elektrofiltera, u komori elektrofiltera i u kanalu dimnog gasa iza elektrofiltera. Rezultati CFD analize definisali su rešenje i obim mašinskih radova. Rezultati CFD analize definisali su rešenje i obim mašinskih radova.

  • Ugovorom je predviđena izrada projektne dokumentacije za izvođenje elektro i mašinskih radova kao i projekta za zaštitu od požara.

  • Projektom rekonstrukcije električnih instalacija je predviđena isporuka i ugradnja dve trofazne trafoispravlјačke jedinice veće snage, proizvođača Castlet, i isporuka novih upravlјačkih ormana za trafosipravlјačke jedinice, proizvođača INT.

  • Projektom mašinskih instalacija predviđena je rekonstrukcija unutrašnjosti ulaznih i izlaznih kanala elektrofiltera. Predviđeni su montažno – demontažni radovi na dogradnji i zameni postojećih skretnih limova u ulaznom i izlaznom kanalu.

    Partneri na ovom projektu CODRA, Institut “Nikola Tesla”, EURO-MONT-ING, NDC, IRMA PREOJEKT, Ortel i predstavnik konzorcijuma Elektrovat.

Termoelektrana „Nikola Tesla“ (TE „Nikola Tesla“ ili TENT) je najveća termoelektrana u Srbiji i predstavlja preduzeće koje objedinjuje 4 termoelektrane i internu železnicu. U sastavu ovog preduzeća su termoelektrane „Nikola Tesla A“ i „Nikola Tesla B“ u Obrenovcu, termoelektrana „Kolubara“ u Velikim Crljenima i termoelektrana „Morava“ u Svilajncu. Ukupno ima 14 generatora instalisanog kapaciteta 3.286 MW, odnosno 36% svih proizvođačkih kapaciteta električne energije u Srbiji, i najveći je proizvođač električne energije u jugoistočnoj Evropi. Godišnja proizvodnja struje iznosi oko 16.400 GWh, što iznosi oko 47% godišnje proizvodnje struje u Srbiji. Ime je dobila po srpskom naučniku Nikoli Tesli.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm