Elektrovat je izvršio rekonstrukciju bypass sistema visokog pritiska na bloku B2

TE „NIKOLA TESLA B“ UŠĆE Nalazi se na desnoj obali Save, 50 kilometara zapadno od Beograda i 17 uzvodno od kompleksa TENT A. Ima dve najveće energetske jedinice u Srbiji, snage od po 620 MW, koje su u pogonu od 1983, odnosno 1985.

Prve studije o izboru lokacije i izgradnji urađene su 1972-1974. Odluku o realizaciji donelo Združeno elektroprivredno preduzeće „Beograd“ početkom 1975, a sredstva za izgradnju su obezbeđena 1976. Usledili su projektovanje i nabavka opreme za prva dva bloka. Građevinski radovi počeli su u proleće 1978, montaža čelične konstrukcije prvog bloka godinu dana kasnije, a drugog bloka 1982. Za tadašnje prilike, bio je to fantastičan poduhvat u evropskim razmerama.

Rekonstrukcija bypass sistema visokog pritiska na bloku B2 u jednoj od najvećih termoelektrana u našoj zemlji, TENT B, je vršena tokom 2016. godine u saradnji sa Novamat d.o.o. Obim rekonstrukcije upravljačkog dela sistema obuhvatao je izradu i isporuku ormara upravljanja bypass sistemom, ormara sigurnosnog sistema, izradu PLC softvera i podešenje parametara sa ciljem dobijanja što bolje regulacije u zavisnosti od režima rada celokupnog sistema.

Tokom realizacije projekta završene su sledeće akcije:

  • Izrada projekta za izvođenje;

  • Izrada i isporuka ormara upravljanja bypass sistemom i ormara sigurnosnih sistema, prema IEC 61439-1 standardu;

  • Izrada PLC softvera i HMI aplikacije za upravljanje bypass sistemom VP na bloku B2;

  • Testiranje, ispitivanje svih funkcionalnih veza sa mernom opremom i DCS-om ;

  • Podešenje parametara PID regulatora;

  • Funkcionalno ispitivanje SS funkcije za BP ventile i MSV ventile;

  • Testiranje svih režima rada bypass sistema VP;

  • Puštanje u rad i izrada projekta izvedenog objekta.

Bypass sistem visokog pritiska na bloku B2 sada ima bolje performanse u odnosu na postojeći sistem implementiran na bloku B1. Rezultati merenja na novom bypass sistemu visokog pritiska na bloku B2 su takvi da je greška odziva sistema u režimima rada manja od greške odziva na već postojećem bypass sistemu visokog pritiska na bloku B1, koji je implementiran od strane inostranog isporučioca.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm