Postrojenja za preradu otpadnih voda u Strumici, Kičevu i Radovišu

Kupac: WTEWassertechnik GmbH, Essen, Njemačka

Investitor: Vlada R. Makedonije/ Ministarstvo finansija R. Makedonije ( Odeljenje za finanfiranje i ugovaranje)

Na osnovu naše uspešne saradnje sa vodećim evropskim koncernom koji se bavi tretmanima otpadnih voda, WTE Wassertechnik GmbH, u 2017. godini smo započeli realizacuju projekata na izradi kompletnih tehnoloških instalacija i sistema upravljanja postrojenja za preradu otpadnih voda u Strumici, Radovišu i Kičevu u Republici Makedoniji.

Tokom realizacije projekata postrojenja za preradu otpadnih voda izvršeno je sledeće:

  • Izrada projektne dokumentacije za izvođenje ;

  • Implementiran ATS sistem u slučaju nestanka glavnog dovoda na NN odeljku 0,4kV transformatorskih stanica ;

  • Isporuka i montaža dizel električnog agregata snage 350kVA;

  • Izrada, isporuka i montaža razvodnih ormara tehnoloških instalacija i ormara sa PLC-om i ostalom upravljačkom opremom prema IEC 61439-1 standardu;

  • Isporuka i montaža instrumentacione opreme za potrebe tehnoloških procesa;

  • Izrada i implementacija SCADA sistema i PLC softvera za upravljanje i nadzor nad kompletnim postrojenjem;

  • Testiranje opreme za napajanje tehnoliških instalacija, SCADA sistema i izrada projekta izvedenog objekta.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm