Opremanje tunela Progon i Pržojna Padina

Početkom 2016. godine nezadugo nakon završetka tunela Šarani na koridoru XI, ELEKTROVAT dobija poziv za nove izazove iz delatnosti opremanja tunela. Zapravo, ovoga puta bila je reč o dva autoputska tunela na koridoru X– Istok. Sredinom marta 2016. godine počelo je opremanje tunela Progon (1000m) i Pržojna Padina (350m).

Uspešnom realizacijom tunela Progon i Pržojna Padina u oktobru ove godine, kao i tunela Šarani iz prethodne, ELEKTROVAT je sebe pozicionirao na lidersku poziciju u sferi elektro – mašinskog opremanja tunela.

U prethodnom mesecu tim vrhunskih profesionalaca ELEKTROVATA učestvovao je u davanju tehničkog rešenja za pet novih autoputskih tunela na koridoru X. Tehničko rešenje je obuhvatalo kompletno opremanje kompleksa svih tunela kao i međusobnu integraciju, kao i integraciju sa centrima za nadzor i upravljanje autoputevima Republike Srbije.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm