Fotovoltaici za firmu Papir Print

PAPIR PRINT DOO je društvo sa ograničenom odgovornošću, koje postoji i uspešno posluje na domaćem, ali i na inostranom tržištu već 26 godina. Osnovna delatnost je grafička delatnost – štampanje. Proizvodni asortiman preduzeća namenjen je pretežno prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji.

U sklopu projekta ugradnje fotonaponske elektrane za kompaniju Papir Print uradili smo sledeće:

  • Elektroenergetske instalacije na solarnoj elektrani 794 kWp
  • Postavljanje metalne podkonstrukcije,
  • isporuka i montaža fotovoltaika modula tipa Luxor 450W (1500V);
  • isporuka i montaža razvodnog ormana i svog potrebnog materijala za povezivanje DC i AC strane fotovoltaične elektrane.
  • Izrada projektne dokumentacije.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

HOW CAN WE HELP?

Do you need assistance with some project of yours, or you simply want to explore your options… don’t hesitate!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm