Elektroenergetske instalacije LED rasvete proizvodnog pogona kompanije Tetra Pak

Generalni izvođač radova: Elektrovat doo Beograd
Investitor: Tetra Pak, Gornji Milanovac

Tokom realizacije projekata izvršeno je sledeće:

  • Izrada IDP , PZI, PIO za potrebe pribavljanja potrebne dokumentacije;

  • Dizajn, isporuka, ugradnja i puštanje u rad Philips LED sistema osvetljenja i KNKS kontrolnih sistema;

  • Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad ormana energetike;

  • Isporuka, ugradnja, povezivanje u rad LED rasvete ;

  • Isporuka i ugradnja kablovskih trasa;

  • Isporuka, ugradnja i povezivanje kablova;

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm