Elektrovat d.o.o. izvršio projekat dekorativnog osvetljenje replike gradske kuće City Hall, u sklopu studija PFI u Šimanovcima. Projekat je urađen prema zahtevima investitora, Televizije Pink iz Beograda.

Na osnovu naših uspešnih saradnji sa mnogorojnim televizijama, kako u zemlji, tako i u regionu, među kojima je i Televizija Pink, izvršena je realizacija projekta upravljanja dekorativnim osvetljenjem objekta City Hall. Objekat predstavlja repliku gradske kuće u San Francisku. I nalazi se u sklopu studija PFI u Šimanovcima.

Dekorativno osvetljenje replike gradske kuće City Hall, u sklopu studija PFI u Šimanovcima.

PFI je jedan od najsavremenijih evropskih filmskih studijskih kompleksa koji se nalazi 28 km od centra Beograda. Osam zvučnih bina, veličine od 600 kvadratnih metara do 1.800 kvadratnih metara, završeno je i pušteno u rad. Svaka sadrži priloženu višespratni anex sa opremljenim proizvodnim kancelarijama, šminkom i garderobama, svlačionicama i skladištem. Ukupno je 8 bina pripremljeno za produkciju. Lokalitet uključuje i površine na otvorenom veličine 12,5 hektara. U sklopu studia nalazi se set pozadina od 6.000m2 sa kopijom gradske kuće u San Francisku, ispred jezera od 2.000m2 nalaze se i kopije ulica Venecije, Monte Carla i Vašingtona. Najnoviji dodaci kompleksu studija su stalne postave poznatih beogradskih zgrada

Tokom realizacije projekata bilo je potrebno naglasitiarhitektonske obrise fasade objekta.
Za šta su korišćene svetiljke tipa:
  • Vaya Linear MP

  • Vaya Flood HP

  • Color Burst Powercore gen 2

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm