Dekorativno osvetljenje mosta Džemin Do auto-puta E75, Vladičin Han – Srbija

Kupac: Azvi Rubau

Investor: Koridori Srbije d. o. o.

Dekorativno osvetljenje mosta Džemin Do auto-puta E75, Vladičin Han

Most Džemin Do je deo Koridora 10; nalazi se na deonici LOT6 Caričina dolina – Vladičin Han, km 894+328, 61 – km 895+362 i dugačak je 495 metara. Stubovi su osvetljeni vertikalno nadole.

Za razliku od dekorativnog osvetljenja mosta Vrla gde je postojalo trinaest različitih scenarija dekorativnog osvetljenja, u ovom slučaju se upravljanje rasvetom vrši u ON/OFF režimu i to prvenstvenim izborom režima upravljanja pomoću preklopke ugrađene na vratima ormara upravljanja dekorativnom rasvetom.

Za dekorativno osvetljenje mosta korišćene su svetiljke tipa:

  • eWReach;

  • eWGraze MX4;

Dekorativno osvetljenje mosta ovakvog koncepta je implementirano prvi put na objektu ovakve vrste u republici Srbiji.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm