MHE Beli Kamen, Zlatibor – RADOVI U PUNOM JEKU

Na Zlatiboru su u jeku radovi na izgradnji naše MHE Beli Kamen, instalisane snage 1,5 MW, prve od tri MHE za koje smo dobili Odobrenje za izgradnju i sve pripadajuće dozvole.

U toku je postavljanje cevovoda, izgradnja tunela, radovi na izgradnji taložnice i vodozahvata.
Svi građevinski, mašinski i elektro radovi izvršavaju se do sada u svemu po dinamičkom planu.

Pogledajte fotografije…