U saradnji sa firmom Konstruktor Konsalting d.o.o. imali smo čast da učestvujemo u projektu izgradnje proizvodnog, skladišnog, administrativnog i tehničkog kompleksa kompanije Minth u Loznici, veličine 45000m2.

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad Transformatorskih stanica u okviru izgradnje druge faze fabrike Minth u Loznici.

Osnovana 1992. godine, kompanija MINTH Auto Parts započela je svoj skromni život kao mala fabrika u mestu Ksiaogang koje se nalazi na periferiji pokrajine Ningba. Godine 1997. kompanija je spojila svoje različite ogranke u jednu grupu, a MINTH Group Limited je ušla u novu oblast proizvodnje spoljašnjih auto delova  za putnička vozila u Kini.

MINTH isporučuje mnogim svetski poznatim proizvođačima automobila. Kupci MINTH-a zajedno čine 80% ukupnog globalnog učešća na tržištu automobila.

Transformatorskih stanica u industrijskom kompleksu kompanije Minth u LozniciElektrovat d.o.o. izvršio je isporuku, ugradnja i puštanje u rad Transformatorske stanice Plant 04 35/0,4 kV 2×2000 kVA i Transformatorske stanice Plant 05 35/0,4 kV 2×2500 kVA u okviru izgradnje druge faze fabrike Minth u Loznici.

Transformatorske stanice su opremljene sa opremom Schneider Electric:
  • SN postrojenjima
  • NN postrojenjima
  • kablovskim vezama
  • instalacijama
  • posebnom opremom za upravljanje i nadzor obe Transformatorske stanice.

Isporuka, polaganje I puštanje u rad 35 kV voda (veza Plant 03 – Plant 04 – Plant 05) za napajanje novoizgrađenih transformatorskih stanica u okviru objekata Plant 04 (TS Plant 04) I Plant 05 (TS05);

Isporuka, polaganje I puštanje u rad 35 kV voda (veza Plant 03 – Plant 04 – Plant 05) za napajanje novoizgrađenih transformatorskih stanica u okviru objekata Plant 04 (TS Plant 04) I Plant 05 (TS05);

Isporuka, ugradnja I puštanje u rad razvodnih ormana tehnoloških potrošača Planta 04.

Isporuka, ugradnja I puštanje u rad razvodnih ormana tehnoloških potrošača Planta 05.

Isporuka, polaganje I puštanje u rad kablovskih veza iz TS04 do ormana tehnoloških potrošača Planta 04.

Isporuka, polaganje I puštanje u rad kablovskih veza iz TS05 do ormana tehnoloških potrošača Planta

Send us mail