Posao/Projekat:  Zamena priključnog kabla za TS 35/10kV, 2X 8MVA

Generalni izvođač radova: Elektrovat doo Beograd

Godina realizacije: 2017

Investitor: Cooper tires, Kruševac

Tokom realizacije projekata izvršeno sledeće:

-Iskop kablovskog rova, polaganje i povezivanje kablova;

-Izrada projekta za izvođenje ,PZI, i projekta izvedenog objekta, PIO

Završetak radova na poslu/ je maj 2017 .