Elektrovat DOO, u saradnji sa Makedonskim Telekomom AD – Skoplje, izvršio je radove izgradnje sistema “Pametnog Grada” koji se sastoji iz ugradnje “Smart meteo” rešenja, kao i ugradnje energetski efikasnog led uličnog osvetljenja i sistema koji omogućava kontrolu i prikupljanje podataka od gore navedenih sistema.

Projekat sistema “Pametnog Grada” je izveden u sledećim opštinama Češinovo-Obleševo, Makedonska-Kamenica i Vasilevo.

Nakon ugradnje novih svetiljki, Makedonski Telekom AD – Skoplje i Elektrovat DOO izvršili su proračun nove referentne snage i potrošnje prema međunarodnom standardu za merenje i verifikaciju ušteda IPMVP, opcija A i u skladu sa referentnim zahtevima iz dokumentacije za nabavku.

Ukupna instalirana snaga nakon primene nove opreme nova je referentna snaga. Sistem ulične rasvete radi 4.252 sata godišnje, odnosno u proseku 11,65 sati dnevno.

Za pomenute proračune izvršena su tipična merenja električne snage pojedinačnih svetiljki i izvršeno je merenje nivoa osvetljenosti kao potvrda traženih specifikacija na 4 pojedinačne lokacije u svim opštinama za svaku vrstu ugrađenih svetiljki iz dokumentacije o nabavci.

Merenja su izvršena od strane tehničko kvalifikovanog osoblje iz pravnog lica  „Tehnička bezbednost – BMV“ u prisustvu predstavnika opštine i ESCO.

Ova standardna merenja su imala za cilj da potvrde električnu snagu ugrađenih svetiljki prema ponudi i zahtevima iz dokumentacije za nabavku, a samim tim i da potvrde obračun ostvarene uštede.

Projekat je odrađen po najvišim ESCO (Energy Saving Company ) standardima i  dolazi sa garancijom od 5,5 do 6 godina na povratak uloženog novca kroz zaradu od uštede.

Za primer, u opštini Makedonska-Kamenica imamo sledeće uštede:

  • Garantovana ušteda novog rekonstruisanog sistema javnog osvetljenja, biće postignuta u angažovanoj snazi od 141,80 kW ili uštedi od 83,32% a u godišnjoj potrošnji električne energije postići će se ušteda energije od 661.838,00 kWh / godišnje ili 87,10%.
  • Ukupne godišnje referentne uštede koje će se postići rekonstrukcijom sistema javnog osvetljenja su 4.886.711,06 denara (79,310.25 Eur) godišnje sa uračunatim PDV-om od 18%, odnosno 4.141.280,56 denara (67,212.09 Eur) godišnje bez PDV-a od 18% ili 88,37%.