Posao/Projekat: Rekonstrukcija TS 35/10kV 2x4MVA

Generalni izvođač radova: Elektrovat doo Žabljak

Godina realizacije: 2017

Investitor: Magma, Podgorica

Tokom realizacije projekata izvršeno sledeće:

– Isporuka i ugradnja zaštitnih relea za SN opremu;

-Reparacija starih SN ćelija, farbanje , zamena strujnih i naponskih transformatora i oštećene opreme;

-Isporuka, izrada, ugradnja ormana sopstvene potrošnje;

-Zamena kablovskih međuveza TRAFO ćelija – Trafoi;

-Montaža, povezivanje i puštanje u rad Transformatora 4MVA ;

-Izrada projektne dokumentacije;

Završetak radova na poslu/ je oktobar 2017