Posao/Projekat:  Rekonstrukcija TS 35/10kV, 2X 8MVA

Generalni izvođač radova: Elektrovat doo Beograd

Godina realizacije: 2017

Investitor: Cooper tires, Kruševac

Tokom realizacije projekata izvršeno sledeće:

– Demontaža stare opreme, 35kV i 10kV , SN ćelije, ormana opšte potrošnje;

-Izrada novih kablovskih kanala, postolja za Trafo 8MVA, zaštitne ograde;

-Isporuka, ugradnja i puštanje u rad novog SM6 postrojenja, 6 ćelija 35kV+17 ćelija 10kV  ;

-Isporuka i ugradnja ormana opšte potrošnje;

-Zamena baterija  i ispravljača 110VDC, za formiranje komandnog napona;

-Isporuka, ugradnja i puštanje u rad relejne zaštite;

-Izrada projekta za izvođenje ,PZI, i projekta izvedenog objekta, PIO

Završetak radova na poslu/ je januar 2017 .