Elektrovat je učestvovao u projektovanju i izvođenju radova na postrojenju za preradu otpadnih voda Tivat – Kotor, Crna Gora

Elektrovat je izradio projektnu dokumentaciju, isporučio i ugradio opremu i pustio postrojenje u rad.

U saradnji sa glavnim izvođačem radova WTE Wassertechnik GmbH, Elektrovat je na Postrojenju za Preradu Otpadnih Voda Tivat – Kotor projektovao i izveo sledeće stavke:

  • Izgradnja trafostanice MBTS 10/0,4kV 2x1000kVA.
  • Izrada isporuka i ugradnja četiri razvodna postrojenja EMP i ormana PLC-a.
  • Isporuka i ugradnja dva dizel generatora, montaža instrumentacije, izrada instalacija elektromotornog pogona.
  • Izrada aplikativnog softvera za PLC kontrolere, izrada SCADA aplikativnog softvera, pustanje sistema u automatski rad.