Elektrovat je učestvovao u projektovanju i izvođenju radova na delu postrojenja za preradu otpadnih voda u Kočanima, Makedonija.

U saradnji sa glavnim izvođačem radova WTE Wassertechnik GmbH, Elektrovat je na Postrojenju za preradu otpadnih voda Kočani projektovao i izveo sledeće stavke:

 • Izrada isporuka i ugradnja tri razvodna postrojenja EMP
 • Tri razvodna ormana PLC-a.
 • Isporuka i montaža instrumentacije.
 • Izrada instalacija elektromotornog pogona.
 • Izrada aplikativnog softvera za  PLC kontrolere.
 • Izrada SCADA aplikativnog softvera.
 • Pustanje sistema u automatski rad.

Projekat Postrojenja za preradu otpadnih voda Kočani je odrađen sa sledećim ciljevima na umu:

 • Zaštita sistema za prijem vode od zagađenja otpadnim vodama iz domaćinstava izgradnjom PPOV Kočani u potpunosti u skladu sa zakonskim zahtevima.
 • Zaštita životne sredine i smanjenje emisije mirisa konstrukcijom odgovarajućih objekata za prečišćavanje mulja otpadnih voda i uspostavljanje održivog sistema za upravljanje kanalizacionim muljem u PPOV Kočani.
 • Promovisanje održivog razvoja i poboljšanih socio-ekonomskih uslova u slivu PPOV Kočani, kao i njihovoj okolini i samim tim obezbeđivanjem boljih životnih uslova za stanovnike.
 • Izuzetno fleksibilan dizajn koji bi se lako prilagodio budućim zahtevima.
Schematic overview of WWTP processes, incl. main collector and inlet pumping station / gravel trap