Posao/Projekat: Mala hidroelekrana Beli kamen

Generalni izvođač radova: Elektrovat doo Beograd

Godina realizacije: 2015/2016

Investitor: Zlatiborske elektrane

Tokom realizacije projekata izvršeno sledeće:

-Izrada pristupnih puteva;

-Izrada hidrotehničkog tunela , dužine  450m;

-Izrada cevovoda 2700m, vodozahvata, taložnice ;

-Izrada mašinske zgrade, sa kompletnom ugradnjom elektroenergetskih instalacije;

– Isporuka i ugradnja :SN postrojenja 35kV, turbina(1150kW+470kW) i generatora(1500kVA+700kVA) ;

-Isporuka i ugradnja kablovskih trasa;

-Isporuka, ugradnja i povezivanje kablova;

-Priključenje energetskog kabla u TS Zlatibor 3, 35/10kV ;

-Iskop rova i polaganje priključnog kabla, ukupne dužine 11700m ;

Završetak radova na poslu/ je avgust 2016.