U saradnji sa firmom Konstruktor Konsalting d.o.o. imali smo čast da učestvujemo u projektu izgradnje industrijskog kompleksa XINGYU u Nišu.

Kompanija XINGYU se bavi proizvodnjom automobilskih svetala, svetala za maglu, dnevnih svetala, unutrašnjih i ambijentalnih svetala. Preduzeće ima ogranke u Foshan-u i Changchun-u u Kini i ogranke u inostranstvu koji se nalaze u Srbiji i Japanu.

Kompanija poseduje više od 4.500 predmeta opreme za preradu i preko 200 montažnih linija za različite namene. Ima godišnji kapacitet od 80 miliona svetla za vozila različitih kategorija.

Kineska kompanija je u projektu od 47000m² investirala 60 miliona evra i ima u planu zapošljavanje 1000 radnika.

Elektrovat DOO je kao glavni izvođač elektro radova izvršio sledeće:

Glavni elektro radovi na :

  • Proizvodnom‐Poslovnom objektu sa nadstrešnicom
  • poslovnom objektu restorana sa kantinom i poslovnim apartmanima
  • skladištu zapaljivih materija
  • skladištu otpada
  • nadstrešnicama za pušače
  • portirnicama
  • distributivnoj trafostanici sa priključnim razvodnim postrojenjem
  • retenziji

U sklopu glavnih elektro radova na XINGYU proizvodno-poslovnom objektu izvedeni su radovi na isporuci montaži i puštanju u rad:

Trafostanice 35/10kV koja sadrži deo primarne distribucije, 35kV (deo EPS-a ) gde je ugrađeno postrojenje  proizvodjača Schneider Electric tipa DNF7 i deo trafostanice 35/10kV (deo investitora), gde je ugradjeno postrojenje proizvodjača Schneider Electric tipa SM6 – 38,5 kV tj. SM6 – 12 kV, sa pripadajućim trofaznim uljnim transformatorom 35/10,5kV, 8000kVA.

Pored ovih trafostanica, izvedene su još dve trafostanice 10/0,4 KV, 2x2000KVA. U sklopu kojih su ugrađena postrojenja firme Schneider Electric tipa SM6 – 12KV.

U sklopu radova izvršena je isporuka, montaža i puštanje u rad  ukupno 138 NN razvodnih ormana.

Izvedeni su radovi na isporuci , montaži I puštanju u rad oklopljenog šinskog razvoda, tipa Canalis firme Schneider Electric, nazivnih struja od 800-3200A.