Projekat: Dogradnja razvoda 6,3 kV i mernih ćelija 0,4 kV bloka B2, OG, BS

Godina realizacije: 2016.

Investitor i krajnji korisnik:  JP EPS,  Ogranak TENT Beograd, OJ: TENT B

U 2016. godini je započeta i završena realizacija projekta dogradnje razvoda 6,3 kV i mernih ćelija 0,4 kV bloka B2, opšte grupe i bager stanice  u jednoj od najvećih termoelektrana u našoj zemlji, TENT B.  Obim dogradnje razvoda 6,3 kV i mernih ćelija 0,4 kV obuhvata  izradu, isporuku i ugradnju novih montažnih ploča razvoda 6,3 kV, kao i nove  opreme mernih ćelija 0,4 kV.

Tokom realizacije projekta je izvršeno sledeće:

  • izrada projekta za izvođenje;
  • demontaža postojećih montažnih ploča razvoda 6,3 kV i opreme iz mernih ćelija razvoda 0,4 kV bloka B2, opšte grupe i bager stanice;
  • izrada, isporuka i montaža novih montažnih ploča razvoda 6,3 kV i dogradnja mernih ćelija 0,4 kV;
  • povezivanje postrojenja sa postojećim potrošačima;
  • izrada projekta izvedenog objekta.

Radovi su završeni  u Junu  2016. godine