Projekat: Dekorativno osvetljenje replike gradske kuće City Hall, u sklopu studija PFI u Šimanovcima

Godina realizacije: 2018.

Kupac: Televizija Pink, Beograd

Investitor: Televizija Pink

Na osnovu naših uspešnih saradnji sa mnogorojnim televizijama, kako u zemlji, tako i u regionu, među kojima je i Televizija Pink, izvršena je realizacija projekta upravljanja dekorativnim osvetljenjem objekta City Hall. Objekat predstavlja repliku gradske kuće u San Francisku i nalazi se u sklopu studija PFI u Šimanovcima.

Tokom realizacije projekata bilo je potrebno naglasiti arhitektonske obrise fasade objekta, za šta su korišćene svetiljke tipa:

  • Vaya Linear MP ;
  • Vaya Flood HP
  • Color Burst Powercore gen 2;

Slika 1 – Objekat City Hall, PFI studio Šimanovci

Slika 2 – Objekat City Hall, PFI studio Šimanovci

Slika 3 – Objekat City Hall, PFI studio Šimanovci