Dekorativno osvetljenje replike gradske kuće City Hall, u sklopu studija PFI u Šimanovcima.

Dekorativno osvetljenje replike gradske kuće City Hall, u sklopu studija PFI u Šimanovcima urađeno je prema zahtevima investitora, Televizije Pink iz Beograda.

PFI Studios sa svojim produkcijskim kapacitetima – studijskim i kancelarijskim prostorom, apartmanima za glumce, šminkernicama, radionicama za kostim i scenografiju, i terenom za spoljnu gradnju ima modernu i funckionalnu infrastrukturu koja može da podrži velike i ozbiljne inostrane projekte. Sa osam izgrađenih studija (površine 600m2 – 1,800m2) i devetim, najvećim (3,600m2), čija je izgradnja u toku, kao i otalim pratećim produkcijskim prostorom, PFI Studios ima veliki potencijal da postane preferirana filmska destinacija inostranih producenata.

Na osnovu naših uspešnih saradnji sa mnogorojnim televizijama, kako u zemlji, tako i u regionu, među kojima je i Televizija Pink, izvršena je realizacija projekta upravljanja dekorativnim osvetljenjem objekta City Hall. Objekat predstavlja repliku gradske kuće u San Francisku i nalazi se u sklopu studija PFI u Šimanovcima.

Tokom realizacije projekata bilo je potrebno naglasiti arhitektonske obrise fasade objekta, za šta su korišćene svetiljke tipa:

  • Vaya Linear MP
  • Vaya Flood HP
  • Color Burst Powercore gen 2