Projekat: Dekorativno osvetljenje mosta Džemin Do auto-puta E75, Vladičin Han – Srbija

Godina realizacije: 2018.

Kupac: Azvi Rubau

Investitor: Koridori Srbije d.o.o.

Most Džemin Do je deo Koridora 10; nalazi se na deonici LOT6 Caričina dolina – Vladičin Han, km 894+328, 61 – km 895+362 i dugačak je 495 metara.  Na mostu Džemin Do je izvršen osvetljaj stubova vertikalno naniže, kapitela stubova i sagledive strane mosta.

Za razliku od dekorativnog osvetljenja mosta Vrla gde je postojalo trinaest različitih scenarija dekorativnog osvetljenja, u ovom slučaju se upravljanje rasvetom vrši u ON/OFF režimu i to prvenstvenim izborom režima upravljanja pomoću preklopke ugrađene na vratima ormara upravljanja dekorativnom rasvetom.

Slika 1 – Dekorativno osvetljenje mosta Džemin Do

Za dekorativno osvetljenje korišćene su svetiljke tipa:

  • eWReach ;
  • eWGraze MX4;

Dekorativno osvetljenje ovakvog koncepta je implementirano prvi put na objektu ovakve vrste u republici Srbiji.

Slika 2 – Dekorativno osvetljenje mosta Džemin Do

Slika 3 – Dekorativno osvetljenje mosta Džemin Do