Izvođenje radova

Elektrovat poseduje višegodišnje iskustvo u izvođenju elektro radova iz sledećih oblasti:

 • izgradnja transformatorskih stanica zaključno sa 110kV naponskim nivoom,
 • izvođenje elektroenergetskih instalacija u industrijskim objektima i objektima različitih namena,
 • automatizacija i upravljanje proizvodnim sistemima,
 • NN postrojenja i razvodni ormani,
 • merenje i ispitivanje kvaliteta elektroenergetskih instalacija.

Za ovu delatnost Elektrovat poseduje odgovarajuće licence za izvođenje elektroenergetskih instalacija, a izvođenje radova u svemu je uređeno prema Sistemu upravaljanja kvalitetom SRPS ISO 9001:2008, Sistemu upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 18001:2008 i Sistemu  upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2005.

Naša kompanija izvodi radove u sledećim granama privrede:

–       Elektroprivreda

 • Izgradili smo veliki broj industrijskih i distributivnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV/kV i  stotine kilometara  SN i NN vazdušnih i kablovskih vodova. Prilikom izvođenja radova izvršili smo implementaciju srednjenaponskih postrojenja i opreme izrađene u SF6 tehnici, srednjenaponskih vakuumskih prekidača i kontaktora, kao i veliki broj srednjenaponskih vazdušnih postrojenja. Montirali smo i izuzetno respektabilan broj niskonaponskih razvodnih postrojenja u koje smo ugradili rasklopnu opremu najvišeg tehnološkog nivoa, kao i najsofisticiranije mikroprocesorske zaštite;

–       Vodoprivreda

 • Izgradili smo sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, drenažne sisteme, crpne stanice, vodozahvate i dr.)

–       Papirna industrija

 • Izvedene su opšte i tehnološke instalacije u fabrici papira po sistemu ključ u ruke,

–       Duvanska industrija

 • Isporučili smo veliki broj razvodnih ormana za EMP i CSNU za fabrike duvana,

–       Hemijska industrija

 • Isporučili smo veliki broj razvodnih ormana za EMP i dr.,

–       Prehrambena industrija

 • Izgradili smo opšte i tehnološke instalacije, kao i ormane automatike i EMP u fabrikama konditorskih proizvoda, za preradu ribe, mlinove, hladnjače i dr.,

–       Industrija građevinskog materijala

 • Izgradili smo automatsku linijiu za proizvodnju svih vrsta betona, razvodne ormane EMP, i tehnološke elektro instalacije i dr.,

–       Objekti različitih namena

 • Izgradili smo kompletne elektroinstalacije za megamarkete, poslovne objekte, televizije, filmski grad, banke i njihove filijale, i dr.

U dosadašnjim projektima Elektrovat je prevashodno postao prepoznatljiv po ljudskim resursima. Praksa naše firme da se upošljavaju visoko obrazovani i mladi kadrovi koji imaju prilike da u Elektrovatu steknu značajno iskustvo u različitim oblastima elektroenergetike, i da se kvalitetno formiraju i usavršavaju, danas se pokazala kao više nego opravdana.

Možemo reći da naša kompanija u ovom trenutku može da kvalitetno i stručno izvodi radove na više velikih i kompleksnih projekata što garantuje tim od 18 inženjera.

Stručnost naših odgovornih izvođača radova i montažerskih ekipa sa podrškom projektanata omogućava da će sve nedoslednosti projekta ili izmene u zahtevima Investitora biti u hodu prevaziđene sa savremenim tehničkim rešenjima i ispoštovanim rokovima.

Vodeći se uslovima na tržištu izgradili smo mrežu od 14 kooperanskih firmi elektro, mašinske i bravarske struke, sa kojima imamo godišnje ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji i na osnovu toga stalno ili povremeno angažovanje. Ispunjavajući sve uslove kao i naši zaposleni u smislu profesionalnosti i kvaliteta izvedenih radova, uniformnosti, ispunjavanju obaveza po pitanju bezbednosti na radu, pod vođstvom naših stručnjaka, kooperantske firme mogu uvećati ljudski potencijal Elektrovata pri realizaciji većih poslova i do preko 100 zaposlenih.

Preduzeće Elektrovat u svom vlasništvu ima svu neophodnu mehanizaciju i opremu za izvođenje najsloženijih vrsta radova – kamione i kombi vozila za prevoz robe i radnika, dizalice, pokretne platforme, terenska vozila, agregate kontejnerskog tipa i  gradilišne kontejnere.

Naša kompanija  poseduje uređaje pomoću kojih se vrše usluge merenja i to:

 • mrežni analizator  – idealan za estimaciju postojećeg opterećenja i kvaliteta napajanja električnom energijom;
 • termovizijsku kameru – kompletno i jednostavano rešenje za održavanje električnih instalacija, električne, elektromehaničke, procesne i industrijske opreme, otkrivanje toplih tačaka.

Sve usluge merenja Elektrovat vrši u skladu sa važećim standardima, propisima i tehničkim preporukama.

Naše preduzeće izvodi radove isključivo opremom renomiranih proizvođača sa obezbeđenom atestnom dokumentacijom, a implementaciju iste vrše naši kvalifikovani i obučeni stručnjaci na osnovu preporuka proizvođača.

Izraženo zadovoljstvo klijenata našim izvedenim radovima poput, kao i referenc lista izvedenih radova najbolji su pokazatelj zašto je Elektrovat jedna od najznačajnih firmi u ovoj delatnosti na tržištu Srbije.