Tranzicija sa OHSAS 18001: 2008 na standard ISO 45001:2018

Tokom 2019. godine smo radili na usaglašavanju sa zahtevima standarda ISO 45001:2018, novom standardu koji je zamenio dosadašnji standard OHSAS 18001:2008. Standard se odnosi na Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu koji je u našoj organizaciji od velikog značaja s obzirom na vrstu delatnosti kojom se bavimo.

U maju mesecu je sprovedena prva nadzorna provera od strane društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta čime je produžen rok važenja prethodno izdatog sertifikata.