DEKORATIVNA RASVETA MOSTOVA

Dekorativno smo osvetlili mostove Vrla i Đžemin Do kod Vladičinog Hana kao podizvođači konzorcijuma Azvi-Rubau. Takođe, dekorativno smo osvetlili i Most 3 kod Dimitrovgrada, kao podizvođači firme Aktor. Sve to, do kraja 2019.godine.

Most Vrla je najduži most na Koridoru X, dužine je 645 metara, ima konstruktivno 30 stubova od kojih je 26 stubova dekorativno osvetljeno. Da bi sve izgledalo tako impresivno, ugradili smo Philips svetiljke tipa ColorReach Compact DCP403 RGBW 100-277V UL snage 135W, svetiljke tipa ArchiPoint BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL snage 25W i svetiljke tipa ColorGrazeMX4 BCS559 9 RGBW L1219 snage 74W. Sve svetiljke su LED svetiljke sa upravljivim sistemom. Po svakom stubu je ugrađeno od 18 do 22 komada ovih svetiljki, u zavisnosti od tipa i visine stuba. Ovim projektom je ostvareno bočno osvetljenje kolovoza na mostu i vertilalno osvetljenje stubova.

Adresiranje svetiljki je izvršeno nakon završetka instalacija i postoji trinaest različitih scenarija dekorativnog osvetljenja samog mosta. Dekorativno osvetljenje ovakvog koncepta je implementirano prvi put na objektu ovakve vrste u republici Srbiji.

Most Džemin Do je dužine 495 metara, ima konstruktivno 24 stuba od kojih je 20 stubova dekorativno osvetljeno. I ovde je iskorišćen kvalitet i dizajn Philips rasvete za osvetljenje mostova, ugradnjom svetiljki tipa eWReach Compact DCP400 4000 CO 100-277V UL snage 125W i svetiljki tipa eWgraze BCS419 9/4000 L1219 snage 60W. Sve svetiljke su LED svetiljke u ON/OFF režimu, ali sa obezbeđenom daljinskom komunikacijom. Po svakom stubu je ugrađeno od 4 do 11 komada prethodno pomenutih tipova svetiljki u zavisnosti od tipa i visine stuba na mostu.

Most 3 Dimitrovgrad je dužine 149 metara. Leva strana mosta se konstruktivno sastoji od četiri stuba, a desna strana mosta od pet stubova koji su dekorativno osvetljeni. Most je dekorativno osvetljen sa Philips svetiljkama tipa ColorReach Compact DCP403 RGBW 100-277V UL snage 135W, svetiljkama tipa ArchiPoint BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL snage 25W, svetiljka tipa ColorGrazeMX4 BCS559 9 RGBW L1219 snage 74W i svetiljka tipa ColorGrazeMX4 BCS559 10×60 RGBW L1219 snage 74W. Sve svetiljke su LED svetiljke sa upravljivim sistemom. Po svakom stubu je ugrađeno od 11 do 16 komada ovih svetiljki u zavisnosti od tipa I visine stuba na mostu. Dekorativno osvetljenje ovakvog koncepta je I ovde implementirano prvi put na objektu ovakve vrste u republici Srbiji.